Ja ningú no nega la influència del canvi climàtic en el cicle hidrològic. A títol simplement orientatiu, els experts consideren que, a curt termini, es produirà una disminució del 5% de les aportacions dels nostres rius, una pujada de les temperatures entre 1,5 i 2 graus i una pujada del nivell del mar, essent probable que s’incrementi significativament la freqüència dels aiguats. Les previsions a llarg termini són més difícils de determinar, atès que les series estadístiques són encara molt petites.

https://www.congresaiguacatalunya.com/