Impulsar el coneixement de la realitat hidràulica del país. Incrementar la sensibilització envers els problemes de l’aigua a Catalunya. Impulsar hàbits de consum responsable de l’’aigua. Fomentar el debat sobre les problemàtiques relacionades amb l’aigua. Col·laborar a impulsar la investigació sobre temes relacionats amb l’aigua.

https://www.amicsaigua.com/