Som una empresa independent dedicada als serveis professionals d’arquitectura, direccions d’obra i gestió integrada de projectes.

Les persones que componen els nostres equips tècnics son professionals titulats amb gran experiència tant en la gestió i direcció de projectes com en la prevenció de riscs laborals i amb capacitat de treball en equip i d’integració amb l’estructura del client.

El nostre objectiu prioritari és oferir al client la màxima garantia del projecte al millor cost, temps i qualitat utilitzant una metodologia i eines de control establertes seguint sempre el compliment de la legislació vigent.

M&DO ofereix un ampli ventall de serveis que abasta el project management, la redacció d’estudis i projectes tant d’edificació com d’urbanització, la direcció d’obres, la coordinació de seguretat i salut i realització d’amidaments i pressuposts.

http://mdomanagement.com