A l’ Associació Añatuya estem convençuts que el món pot millorar. Per a això, cal generar canvis cap a unes estructures justes que permetin el dret de totes les persones a una vida digna.Per combatre la pobresa del món de la manera més efectiva possible és necessària una visió global i una estratègia coherent a llarg termini. Per aquest motiu, hem identificat sis objectius, que són a l’arrel dels problemes que afecten les poblacions pobres, sobre els quals cal incidir.

https://www.totsdos.com/anatuya/