Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

A l' Associació Añatuya estem convençuts que el món pot millorar. Per a això, cal generar canvis cap a unes estructures justes que permetin el dret de totes les persones a una vida digna.Per combatre la pobresa del món de la manera més efectiva possible és necessària una visió global i una estratègia coherent a llarg termini. Per aquest motiu, hem identificat sis objectius, que són a l'arrel dels problemes que afecten les poblacions pobres, sobre els quals cal incidir.

El dret a uns mitjans de vida sostenibles a una alimentació i uns ingressos suficients; a una feina estable; a un major control dels seus recursos naturals i a l'accés dels seus productes als mercats.

El dret a la salut i a l'educació a l'aigua potable, al sanejament i a l'atenció sanitària; a l'educació bàsica de qualitat i a la formació professional.

El dret a ser escoltat a poder exercir els seus drets socials i polítics, i a influir en les decisions que afecten la seva pròpia vida.

 

Un projecte molt relacionat amb la realitat actual d'aquesta zona.

L' Escola Sagrada Família desenvolupa la seva tasca amb un grup de 300 alumnes , de les quals 50 d'elles provenen de zones mot llunyanes del interior.

Són alumnes que pertanyen a famílies amb escassos recursos econòmics i precàries condicions de vida.

Això fa dificultós el seu accés a una capacitació escolar beneficiosa per a elles.

Totes aquestes característiques varen portar ja fa uns anys a la necessitat de crear un entorn social, on les alumnes poguessin recrear un ambient el més semblat a una família amb un màxim de garantía en quan al sistema estructural (menjadors, dormitoris, sanitaris, sales d'estudi,.....)Tot això es va traduir en una Escola Albergue que permet a aquestes alumnes al accés a unes capacitacions i estudis que, de no ésser sota aquestes circumstàncies, no seria possible.

Fes-te soci o sòcia

La teva aportació periòdica canviarà la vida de moltes persones.

Amb el teu suport, cada dia més persones podran accedir a una vida digna. Amb la teva col·laboració continuada podrem realitzar projectes a llarg termini, canvis estructurals duradors en el temps que permetran a les persones més desafavorides valer-se per si mateixes i, per tant, ser autosuficients. La teva aportació, per petita que et pugui semblar, és molt valuosa. Entra a ASSOCIACIÓ AÑATUYA i fes que cada dia més persones surtin de les guerres, la pobresa i la fam.

Fes-te soci. Una mica de tu, pot canviar la vida de moltes persones

Telèfon 647 331 591 / 667 686 264

Educar per erradicar el mal de chagas

Desde l'any 2006, un equip de metges i personal sanitari han fet una campanya, la qual ha donat a conèixer el Mal de Chagues i les seves repercussions.
Es fa mitjançant xerrades amb audiovisuals , casos practics en malalts infectats i exposicions fotogràfiques , a les escoles i alguns centres públics de la ciutat d'Añatuya i les seves rodalies. (Sobre tot a les seves rodalies doncs es allà a on s'hi troba concentrat el major número de casos d'infecció pel mal de chagues provocat per un parasit anomenat " binchuca ").

Esport i educació

L'Escola Sagrada Familia ha tingut molt clar que l'Esport es eina vital per a enriquir d'una manera extraordinaria.
L'Escola Sagrada Familia .(Escola que actualment hi estem molt lligats d'es de l'Associació Añatuya , per la tasca que desenvolupa en vers als més necessitats ) ha tingut molt clar que l'Esport es eina vital per a enriquir d'una manera extraordinaria tot allò que també fà referencia a l'educació. Es per això que te un dels millors equips de Voleibol de la zona i ho utilitza per educar i exaltar a les noies mitjanánt el seu esforç treball amb equip ,lluita i protagonisme.

Contacte

Fes-te soci, decideix-te i fes-nos arribar les teves dades a: Associació Añatuya

c/ Marià Aguiló 130
08005 Barcelona
Telèfon +34935390034 / 647 331 591 / 667 686 264
anyatuya@hotmail.com